Saturday School Foundation

Logo Saturday School

Saturday School Foundation

"The Future of Our Education is in Your Hands"

  • อังกฤษ
  • ไทย

Follow us on :

Saturday School Foundation

"The Future of Our Education is in Your Hands"

ทีมหลังบ้านมูลนิธิ

บ้านของเราก็สำคัญไม่น้อยเลยแหละกับการสร้างมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ให้แข็งแรง ด้วยพลังของอาสาสมัครทีมต่าง ๆ ที่มาร่วมพัฒนาระบบและโครงสร้างของมูลนิธิให้ แข็งแรงยิ่งขึ้นไปด้วยกัน

“มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ พาเราออกจาก พื้นที่ปลอดภัย พาไปร่วมกิจกรรมการสอนของเหล่าอาสา ได้เห็นรอยยิ้ม เสียงหัวเราะของน้องและอาสาในทุก ๆ วันเสาร์ ได้พบว่าคุณค่าของตัวเราสิ่งที่เราทำแล้วมีความสุขคืออะไร มันไม่ใช่แค่เราไปให้ แต่เราเองก็ได้รับพลังจากห้องเรียนทุก ๆ วันเสาร์เหมือนกัน”

ธัญญรัตน์ ทองหนู (ยิว)

Foundation Back office Team

“การมาร่วมทำ มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ ไม่ใช่แค่เราจะได้มีส่วนในการร่วมพัฒนาสังคมและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการศึกษา แต่เรายังได้พัฒนาตัวเอง ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ อีกมาก เพราะว่าที่นี่เป็นพื้นที่เปิดกว้างให้เราได้กล้าที่จะนำความคิดใหม่ ๆ มาลองใช้ ได้ทำอะไรที่อยากทำ คิดนอกกรอบและลองผิดลองถูกไปด้วยกันครับ”

จักรกฤต ภุชงค์ประเวศ (บอล)

Foundation Back office Team