Saturday School Foundation

คุณกำลังมองหาโครงการที่จะขับเคลื่อนการศึกษาไทยอยู่หรือเปล่า

มาค้นพบกิจกรรมที่คนในโรงเรียนวันเสาร์กำลังทำกัน

พวกเราคือใคร

82261697_2485234285090211_288461110384787456_o

Saturday School คือมูลธิเพื่อการศึกษา โดยมุ่งที่จะพัฒนาและ ปลดปล่อยศักยภาพของเด็กๆ รวมถึงการพัฒนาชุมชนให้มีความยั่งยืนต่อไป ภายใต้ความเชื่อที่ว่า เด็กทุกคนสามารถที่จะพัฒนา และประสบความสำเร็จได้ ถ้าเด็กเหล่านั้น รวมถึงคนรอบข้างที่มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เห็นถึงโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ และรักษาโอกาสในการเรียนรู้เหล่านั้นไว้

ผลงานของเรา

ด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่ เราได้สร้างแรงขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ให้กับการศึกษาไทย และยังคงยึดมั่นที่จะทำต่อไป…

สถิติของเรา
0
คน
0
อาสาสมัคร
0
พื้นที่

เราได้รับการสนับสนุน จากผู้สนับสนุนใจดีเหล่านี้