อาสาสมัคร

คน ๆ นึงสามารถส่งต่อแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ได้มากกว่าที่คุณคิด ยังมีน้อง ๆ อีกมากมายที่มีศักยภาพพร้อมได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่


สมัครเป็นอาสา

หากคุณเป็นคนนึงที่คิดว่าเด็กไทยมีศักยภาพมากกว่าที่พวกเขาคิด แต่ขาดการถูกพัฒนาอย่างเต็มที่ คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการอุดช่องว่างนั้นได้ด้วยการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรจากความสนใจของเด็ก เปิดโลกการเรียนรู้ให้กับน้องๆในโรงเรียนหรือชุมชน กรุงเทพมหานคร ในทุกๆวันเสาร์ ตลอดระยะเวลา 11 สัปดาห์ โดยโครงการ season 6 จะเกิดขึ้นในช่วง พ.ย. 60 ถึง ก.พ. 61

มีอะไรให้ทำบ้าง

ทีมงานหลัก
สนับสนุนการทำงานของครูอาสาในด้านต่างๆ ได้แก่ วางแผน ประสานงาน ออกแบบหลักสูตร ประชาสัมพันธ์โครงการ และประเมินผล
ครูอาสา
จัดการเรียนรู้ตามความถนัด ได้แก่ STEM กีฬา ดนตรี และอื่น ๆ อีกมากมาย

กำหนดการ

กรกฎาคม 2560
รับอาสาสมัครทีมงานหลัก
สิงหาคม - ตุลาคม 2560
ทีมงานหลักเตรียมงาน
สิงหาคม - กันยายน 2560
รับสมัครครูอาสา
กันยายน - ตุลาคม 2560
เตรียมความพร้อมครูอาสา
พฤจิกายน 2560 - กุมภาพันธ์ 2561
ช่วงจัดการเรียนรู้ตามห้องเรียนแต่ละพื้นที่ต่อเนื่องทุกวันเสาร์เวลา 9 โมงเช้า ถึง เที่ยง และพูดคุย สะท้อนการจัดการเรียนรู้หลังการจัดกิจกรรมต่อในช่วงบ่าย
10 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรม Big Day
17 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรมสะท้อนการเรียนรู้จากการปฎิบัติงานตลอดซีซั่น