Saturday School Foundation

Logo Saturday School

Saturday School Foundation

"The Future of Our Education is in Your Hands"

  • อังกฤษ
  • ไทย

Follow us on :

Saturday School Foundation

"The Future of Our Education is in Your Hands"

Staff's Interview

staff's_interview_ss_inter2

ปกติตัวเองทำงานอยู่ในเขตนอกกรุงเทพจึงได้เห็นปัญหาด้านการศึกษาบางอย่างที่ไม่เอื้ออำนวย ต่อเด็กนักเรียนแม้ว่าจะอยู่ห่างจากตัวเมืองกรุงเทพไม่ได้ไกลเลย พอได้มารู้จักมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์จึงเห็นช่องทางที่เราเอาตัวเองได้เป็นหนึ่งในคนที่ช่วยเรื่องนี้ได้

ตัวเองนั้นร่วมในโครงการSaturday School International ซึ่งเป็นโครงการย่อยที่เน้นเรื่องภาษาอังกฤษฝึกให้น้องนักเรียนกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษกับชาว ต่างชาติ

คาดหวังว่าโครงการสามารถทำให้น้องๆนักเรียนมั่นใจและไม่เกร็งในการพบปะต่างชาติเพราะนั้น จะทำให้ตัวน้องๆพัฒนาตัวเขาเองไปได้เรื่อยๆค่ะ ยิ่งกล้าก็ยิ่งได้มาซึ่งประสบการณ์ค่ะ

มิ่งขวัญ ภู่สมบุญ (ขวัญ)

ทีมงานโครงการ Saturday School International