Saturday School Foundation

Logo Saturday School

Saturday School Foundation

"The Future of Our Education is in Your Hands"

  • อังกฤษ
  • ไทย

Follow us on :

Saturday School Foundation

"The Future of Our Education is in Your Hands"

Staff's Interview

staff's_interview_ssfilm1

ตอนแรกที่เข้าร่วมกับ sat film แจนก็เลือกที่จะทำในทีมวิทยุ เพราะอยากลองเป็น DJ ดูบ้าง 5555 แต่ใครจะรู้ว่ามันไม่ได้ง่ายที่คิดเลยโดยเฉพาะการคิดคอนเทนต์ในแต่ละสัปดาห์และการพัฒนาทักษะการพูด เพราะเราต้องเลือกใช้คำพูดและน้ำเสียง ให้คนฟังเข้าใจเจตนาของเราตามที่ต้องการจะสื่อโดยให้เป็นธรรมชาติที่สุด ช่วงแรกของรายการจะเป็นการเล่าข่าว อัปเดตข่าว หรือวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ ที่มีประโยชน์ในด้านการศึกษาและสังคม อีกช่วงคือช่วงให้คำปรึกษา เราเปิดโอกาสในบุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา โทรเข้ามาปรึกษาเรื่องอะไรก็ได้ มีหมดเลยทั้งการเรียน การเงิน ความรัก สังคมและการใช้ชีวิต มันทำให้เราได้รับรู้เรื่องราวมากมายผ่านเสียง แม้จะไม่เห็นหน้าแต่เราก็รับรู้ความรู้สึกเขาได้จากน้ำเสียง เมื่อรับฟังแล้วทางทีมงานก็จะรีบทำความเข้าใจรวมถึงช่วยกันคิดและเเนะนำแนวทางการแก้ปัญหาในแบบต่าง ๆ โดยปรึกษานักจิตวิทยาในทีม การจัดรายการวิทยุครั้งนั้น” มันไม่ใช่แค่เราพูดให้เขาฟังหรือเขาพูดให้เราฟัง แต่มันคือการที่เราทั้งคู่เปิดใจรับฟังซึ่งกันและกัน” มันรู้สึกดีจริง ๆ นะ ที่อย่างน้อยคำพูดของเราก็ช่วยจุดประกายความคิดหรือบรรเทาความทุกข์ของใครหลายๆคนได้

บริรัฐ คุ้มเดช (แจน)

Saturday Film Radio Team