Saturday School Foundation

Logo Saturday School

Saturday School Foundation

"The Future of Our Education is in Your Hands"

  • อังกฤษ
  • ไทย

Follow us on :

Saturday School Foundation

"The Future of Our Education is in Your Hands"

Staff's Interview

staff's_interview_saturnV

รู้สึกยังไงบ้างเมื่อได้เข้าร่วมโครงการของ Saturn V

สนุกแบบเหนื่อยๆ 555 คือเราเจอทีมที่ทำงานด้วยแล้วถูกจริตมาก แต่งานเหนื่อยชิบหาย คือเหนื่อยทั้งคิด ทั้งจัดกิจกรรม ยิ่งไปค่ายค้างคืนนะ หูยยยย ปวดหลังสุด แต่ก็สนุกจนคุ้มความเหนื่อย

คิดว่า Saturn V มีส่วนช่วยการศึกษาไทยยังไงบ้าง

เราเชื่อว่าการพัฒนาหรือแก้ปัญหาต้องเริ่มจากการ empathize ก่อน ซึ่งการที่เราได้มีโอกาสดึงภาคเอกชนเข้ามาทำโปรเจ็ค จัดค่าย เกี่ยวกับการศึกษา ทำงานร่วมกับโรงเรียน อาจารย์ และนักเรียนอย่างถึงพริกถึงขิง ได้มี empathy กับการศึกษาไทย เท่านี้ก็นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการร่วมกันพัฒนาการศึกษาไทยแล้ว

มองว่าเราในโครงการนี้ได้ส่งต่อ Impact ด้านการศึกษาไทยให้
ใครบ้าง เล่าเหตุผลให้ฟังหน่อย

ถ้าจะให้ร่าย stakeholder ทั้งหมดคงไม่ได้ จึงจะขอเล่าแค่ 1 กลุ่มหลักๆเลยคือตัวนักเรียน เพราะการทำงานของ Saturn V เราโฟกัสที่ตัวนักเรียนเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น Hard skills และ Soft skills ต่างๆที่เขาจะได้จากการมาร่วมกิจกรรมกับเรา ทัศนคติของการเป็น Change maker พร้อมที่จะล้มเหลว เพื่อเรียนรู้ ต่อยอดจากความล้มเหลวนั้น รวมถึง character ของการเป็น World citizen ที่เริ่มจากความเชื่อที่ว่า ตัวเราเองสามารถลุกขึ้นมาช่วยให้สังคมรอบตัวของเราดีขึ้นได้ เมื่อพวกเขาเติบโตขึ้น จะไปทำอาชีพอะไรก็ตาม สิ่งต่างๆเหล่านี้จะติดตัวพวกเขาไป ไม่มากก็น้อย

ถ้าจะให้ร่าย stakeholder ทั้งหมดคงไม่ได้ จึงจะขอเล่าแค่ 1 กลุ่มหลักๆเลยคือตัวนักเรียน เพราะการทำงานของ Saturn V เราโฟกัสที่ตัวนักเรียนเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น Hard skills และ Soft skills ต่างๆที่เขาจะได้จากการมาร่วมกิจกรรมกับเรา ทัศนคติของการเป็น Change maker พร้อมที่จะล้มเหลว เพื่อเรียนรู้ ต่อยอดจากความล้มเหลวนั้น รวมถึง character ของการเป็น World citizen ที่เริ่มจากความเชื่อที่ว่า ตัวเราเองสามารถลุกขึ้นมาช่วยให้สังคมรอบตัวของเราดีขึ้นได้ เมื่อพวกเขาเติบโตขึ้น จะไปทำอาชีพอะไรก็ตาม สิ่งต่างๆเหล่านี้จะติดตัวพวกเขาไป ไม่มากก็น้อย

พงษ์นิรันดร์ กันตจินดา (บุ๊ค)

ทีมงาน Saturn V