Saturday School Foundation

Logo Saturday School

Saturday School Foundation

"The Future of Our Education is in Your Hands"

  • อังกฤษ
  • ไทย

Follow us on :

Saturday School Foundation

"The Future of Our Education is in Your Hands"

Saturday School from home

การส่งเสริมทักษะการใช้เครื่องมือออนไลน์ให้กับคุณครูในระบบการศึกษา โดยโครงการนี้เกิดขึ้นเมื่อโลกเผชิญวิกฤต “โควิด-19” ที่คุณครูยังไม่มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือการสอนผ่านเทคโนโลยี หรือการสอนออนไลน์

“เจนได้เห็นความตั้งใจของทางทีมงานหลักที่ทำงานหนักทั้งวันธรรมดาและวันหยุด ได้ร่วมทีมกับครูอาสาที่มาจากหลากหลายภาคส่วน และได้เห็นความมุ่งมั่นของครูไทยในการปรับใช้เครื่องมือทางการสอนที่ตนอาจไม่ได้คุ้นเคยแต่แรก สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าการศึกษาไทยยังมีหวัง และทุกคน ทุกภาคส่วน สามารถมีส่วนร่วมในแรงขับเคลื่อนนี้ได้ค่ะ”

ไพลิน สันติชัยเวคิน (เจน)

ครูอาสาโครงการ Saturday School From Home วิชา Zoom

“เจนได้เห็นความตั้งใจของทางทีมงานหลักที่ทำงานหนักทั้งวันธรรมดาและวันหยุด ได้ร่วมทีมกับครูอาสาที่มาจากหลากหลายภาคส่วน และได้เห็นความมุ่งมั่นของครูไทยในการปรับใช้เครื่องมือทางการสอนที่ตนอาจไม่ได้คุ้นเคยแต่แรก สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าการศึกษาไทยยังมีหวัง และทุกคน ทุกภาคส่วน สามารถมีส่วนร่วมในแรงขับเคลื่อนนี้ได้ค่ะ”

ไพลิน สันติชัยเวคิน (เจน)

ครูอาสาโครงการ Saturday School From Home วิชา Zoom

“รู้สึกสนุกมาก ๆ พลังในการทำงานดีมาก ๆ ทำให้อยากทำออกมาให้ดีที่สุด และรู้สึกได้รับการสนับสนุนให้ทำในทางที่ตัวเองถนัด เป็นการทำงานกับทีม ในแบบที่รู้สึกชอบมาก ๆ ค่ะ”

ชนิตา บุตรรัตนะ (ตุ๊กตา) ครูอาสาโครงการ Saturday School From Home วิชา Google Site

การเรียนรู้

ไม่จำกัดสถานที่