Saturday School Foundation

Logo Saturday School

Saturday School Foundation

"The Future of Our Education is in Your Hands"

  • อังกฤษ
  • ไทย

Follow us on :

Saturday School Foundation

"The Future of Our Education is in Your Hands"

Saturday School Community Project

การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ใส่ใจสังคม (Active citizenship) ให้กับเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน การวางแผนแก้ไขสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์ การส่งเสริมภูมิปัญญาที่มีค่าในพื้นที่ของตนเอง เพื่อพัฒนาสังคมที่เขาอยู่ด้วยตัวเขาเอง

“มันไม่เหมือนการทำงานในออฟฟิศ มันเป็นอีกโลกหนึ่งที่มันแตกต่างกัน ทุกคนมาด้วยจิตอาสา มันไม่ใช่การทำงาน เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถคาดหวังอะไรจากคนอื่นเหมือนเป็นเพื่อนร่วมงาน เราต้องเตรียมตัว เวลาเกิดปัญหา เช่น เวลาครูอาสาขาด เราต้องจัดการทุกอย่างด้วยตัวเอง เราไม่ควรคาดหวังและไม่ควรตัดสินใคร เราอยากทำอะไรให้สำเร็จ เราต้องทำด้วยตัวเอง”

ครูแอนน์
อดีตพนักงานธนาคาร | สอนวิชาพัฒนาชุมชน

กล้าฝัน

เป็นพลเมืองที่กระตือรือร้น

อยากเรียนรู้