Saturday School Foundation

Logo Saturday School

Saturday School Foundation

"The Future of Our Education is in Your Hands"

  • อังกฤษ
  • ไทย

Follow us on :

Saturday School Foundation

"The Future of Our Education is in Your Hands"

มาเป็นอาสาสมัครกับเรา

คุณกำลังมองหาโครงการที่จะขับเคลื่อน

การศึกษาไทยอยู่หรือเปล่า

ยังไม่มีประสบการณ์สอน?

ไม่ใช่แค่คุณคนเดียว!

เกือบจะครึ่งหนึ่งของอาสาสมัครก็ไม่ได้มีประสบการณ์สอนมาก่อนเช่นกัน ดังนั้น ไม่ต้องเป็นห่วง พวกเราได้เตรียมการฝึกฝนทั้งแบบออนไลน์และ ออฟไลน์ไว้ให้คุณเรียบร้อยแล้ว สบายใจได้ และก้าวออกมาจากความเคยชินของคุณกันเถอะ

43 %

ไม่มีประสบการณ์สอน

อาสาสมัครผู้หญิง?

คุณก็สามารถเป็นผู้นำได้

อาสาสมัครของเราส่วนมากเป็นผู้หญิง ดังนั้นไม่ต้องลังเลที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงนี้กับเรา ถึงคุณจะเป็นผู้หญิง เราก็สามารถมอบโอกาสการเป็นผู้นำนี้ให้กับคุณได้

70 %

อาสาสมัครผู้หญิง

มาฟังเรื่องราวที่เป็นความสุขของอาสาสมัคร และมาตามหาเรื่องเล่าของคุณไปด้วยกัน