Saturday School Foundation

Logo Saturday School

Saturday School Foundation

"The Future of Our Education is in Your Hands"

  • อังกฤษ
  • ไทย

Follow us on :

Saturday School Foundation

"The Future of Our Education is in Your Hands"

พันธมิตร / ผู้สนับสนุน

คุณกำลังมองหาโครงการที่จะขับเคลื่อนการศึกษาไทยอยู่หรือเปล่า

มาร่วมสร้างกับเรา

โครงการที่เคยจัดร่วมกับพาร์ทเนอร์

(2019) Young Safe Internet Leader Camp Version 1.0

บริษัท DTAC ร่วมมือกับ Saturday School สร้างแพลตฟอร์มให้กับเยาวชนเพื่อส่งเสริมการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย รวมไปถึงการปลูกฝังความรู้ดิจิทัล โดยมีจุดมุ่งหมายให้น้องๆนักเรียนวัย 12-15 ตระหนักถึงอันตรายของโลกออนไลน์ เช่น ข่าวปลอม cyberbullying การคุกคามทางเพศ เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็เป็นการป้องกันปัญหาต่างๆซึ่งจะถูกพัฒนาไปเป็นกิจกรรมในโรงเรียน

Students for Brighter Future (2019)

ทางมูลนิธิได้จับมือกับ Citi Thailand โดยให้โอกาสอาสาสมัครมาดูแลน้องๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้เด็กๆได้เข้าใจตัวเองและศักยภาพของตนเอง โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนคิดออกแบบไอเดียธุรกิจตัวเองในการมาแก้ปัญหาที่สนใจที่โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน

(2019) Master the 21st Century Skills

Saturday School และ Deloitte Thailand ร่วมกันจัดงาน Impact Day 2019 เพื่อจุดประกายความสนใจและให้ความรู้เด็กๆเยาวชนชั้นประถมโรงเรียนตรอกจันทร์วิทยาเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรศที่ 21

Line Sticker Class (2019)

Equitable Education Fund ร่วมมือกับเราในการจัดเตรียมห้องเรียนให้กับเด็กๆโดยมีการออกแบบให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน ความสามารถในการออกแบบสติกเกอร์ไลน์สามารถนำไปต่อยอดในการสร้างรายได้ได้

(2018) Generation Unlimited

เราร่วมมือกับ UNICEF ประเทศไทย เปิดโอกาสให้เยาวชนแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อเด็กๆในวัยเดียวกัน

Little Innovator's Day (2018)

ด้วยความร่วมมือจาก Deloitte ทางมูลนิธิได้สอนเด็กๆเขียน code โดยไม่มีอุปกรณ์ใดๆ เป็นการปลูกฝังและพัฒนานักคิดรุ่นใหม่

(2018) Code Their Dreams

Saturday School และ CDG ร่วมมือกันจัด workshop เพื่อให้เด็กๆและผู้ปกครองตระหนักถึงความสำคัญของการเขียน code ด้วยการเรียนเขียน code สำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบพื้นฐานด้วยเวปไซต์ Scratch

Boost Up Motivation and Career Aspiration Program (2017)

ด้วยความร่วมมือจาก Thai Union ทาง Saturday School ได้จัด workshop เป็นเวลาสองวันให้เด็กๆในจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ์ได้วางแผนชีวิตตัวเองไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้โดยมีการติดตามผลเป็นเวลาสามเดือน ผลปรากฏว่าเด็กๆมีเป้าหมายที่ชัดเจน และคุณครูเองก็เห็นว่าเด็กๆตั้งใจเรียนมากขึ้น

เล่าเรื่องราวอันน่าภูมิใจของคุณ
ในการขับเคลื่อนการศึกษาไทย

(2020) ถึงตาคุณแล้ว!

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของพวกเรา หากสนใจแสดงวิสัยทัศน์ของบริษัทคุณในด้านการพัฒนาการศึกษาไทย อ่านเพิ่มเติมด้านล่างได้เลย

พร้อมหรือยัง มาเริ่มกันเลย!

ติดต่อเราแล้วมาช่วยกันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศไทย