Saturday School Foundation

Logo Saturday School

Saturday School Foundation

"The Future of Our Education is in Your Hands"

  • อังกฤษ
  • ไทย

Follow us on :

Saturday School Foundation

"The Future of Our Education is in Your Hands"

Saturday School

ฝึกงาน

ฝึกงานที่ Saturday School

การฝึกงานกับเราคือการให้โอกาสคุณเรียนรู้ คุณจะได้ใช้ความสามารถในการทำงานต่างๆ และไม่ต้องรู้สึกกลัวที่จะทำผิดพลาด นอกจากการเป็นครูอาสาสมัครแล้ว ยังมีโปรเจ็กต์อื่นๆให้เข้าร่วมอีกมากมาย

สิ่งที่คุณจะได้ทำระหว่างฝึกงาน

เรามีหลายๆอย่างให้คุณทำหากคุณสนใจมาฝึกงาน ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบวิชาเรียน การเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม และอื่นๆ คุณจะได้รับมอบหมายภารกิจที่แตกต่างกันออกไป ทั้งที่คุณคุ้นชินอยู่แล้ว และที่คุณจะรู้สึกว่าท้าทาย การฝึกงานจะเป็นพื้นที่ที่ให้คุณลองโดยไม่ต้องรู้สึกกลัว ทีมงานของเราพร้อมช่วยเหลือเสมอ

คุณสมบัติ

การฝึกงานของเราเปิดรับทุกๆคนที่สนใจตั้งแต่มัธยมศึกษาที่ 6 และนักศึกษาคณะอะไรก็ได้ ไปจนถึงผู้ใหญ่ที่ทำงานในทุกๆสาขา และไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศอะไร ก็สามารถมาลองฝึกงานกับเราได้

มาค้นพบความพิเศษในตัวคุณไปด้วยกัน