Saturday School Foundation

บริจาครายเดือน บริจาครายครั้ง

เป็นสมาชิกผู้สนันสนุนรายเดือนเพื่อสร้างความยั่งยืนให้การศึกษาแนวใหม่

- รับบัตรเชิญ Big Day Pass เพื่อเข้าร่วมงานแสดงผลงานของน้อง ๆ

- สิทธิพิเศษอื่น ๆ อีกมากมาย

" เงินบริจาครายเดือนของคุณจะช่วยให้เราสามารถจัดกิจกรรมให้เด็ก ๆ ได้ค้นพบและเดินทางตามความฝันได้อย่างต่อเนื่อง "

สนันสนุนเงินบริจาครายครั้งเพื่อช่วยให้เราได้จัดโครงการดี ๆ ให้น้อง

วิธีบริจาครายเดือน

- - - สามารถลดหย่อนภาษีได้ - - -

บริจาค

- - - สามารถลดหย่อนภาษีได้ - - -

” เพราะเราเชื่อว่า การออกแบบการศึกษาไม่ได้เป็นเพียงหน้าที่ของคนในระบบการศึกษาเท่านั้น
แต่ทุกคนในสังคมสามารถช่วยกันออกแบบการศึกษาได้ “

บริจาครายเดือน บริจาครายครั้ง

เป็นสมาชิกผู้สนันสนุนรายเดือนเพื่อสร้างความยั่งยืนให้การศึกษาแนวใหม่

- รับบัตรเชิญ Big Day Pass เพื่อเข้าร่วมงานแสดงผลงานของน้อง ๆ

- สิทธิพิเศษอื่น ๆ อีกมากมาย

" เงินบริจาครายเดือนของคุณจะช่วยให้เราสามารถจัดกิจกรรมให้เด็ก ๆ ได้ค้นพบและเดินทางตามความฝันได้อย่างต่อเนื่อง "

สนันสนุนเงินบริจาครายครั้งเพื่อช่วยให้เราได้จัดโครงการดี ๆ ให้น้อง

วิธีบริจาครายเดือน

- - - สามารถลดหย่อนภาษีได้ - - -

บริจาค

- - - สามารถลดหย่อนภาษีได้ - - -

” เพราะเราเชื่อว่า การออกแบบการศึกษาไม่ได้เป็นเพียงหน้าที่ของคนในระบบการศึกษาเท่านั้น
แต่ทุกคนในสังคมสามารถช่วยกันออกแบบการศึกษาได้ “

จากการสนับสนุนเรา คุณได้...

     สนับสนุนให้เด็กได้เรียนรู้นอกเหนือจากหลักสูตร เพื่อค้นหาตัวเอง เสริมสร้างความกล้าคิดกล้าฝัน และประสบการณ์ชีวิต

     ให้เด็กได้มีที่พึ่ง ได้รับคำปรึกษาในด้านการเรียน การวางแผนอนาคต ตลอดจนการใช้ชีวิตโดยพี่ๆ ที่มีประสบการณ์ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ

     ช่วยเหลือสังคมผ่านกิจกรรมย่อยของมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ ปลูกฝังให้เด็กรุ่นใหม่มีความคิดเพื่อสังคม และส่งต่อแนวคิดนี้ให้คนอื่น

คุณกำลังสานฝันให้น้องกี่คน?

Document

บริจาคให้มูลนิธิ

ชื่อบัญชี:
มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์

เลขบัญชี:
430-001683-6

สาขา:
5250 เทสโก้ โลตัส สุขุมวิท 50

ชื่อธนาคาร:
ธนาคารไทยพาณิชย์

หมายเลข SWIFT:
SICOTHBK

หรือติดต่อเราได้ที่
donate@saturday-school.org

ช่องทางอื่น ๆ ของเรา

group-32

ช่องทางอื่น ๆ ของเรา