Saturday School คือ ?

“พื้นที่สร้างการมีส่วนร่วมและผลักดันคนรุ่นใหม่ในการพัฒนาศักยภาพสูงสุดอย่างเสมอภาคของเด็กไทย ผ่านกิจกรรมนอกหลักสูตร”

พวกเราทำอะไรบ้าง ?

เราได้สร้างการเปลี่ยนแปลง

โรงเรียน

0
แห่ง

นักเรียน

0
คน

ครูอาสา

0
คน

เรื่องราวจากนักเรียน

"นอกจากการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้ว ยังสามารถ สร้างความรู้ให้แก่เด็กที่อยากเรียนวิชานั้น เพราะ มันคือวิชานอกห้องเรียน"
มาติกา จันทวิทย์
ห้องเรียนวิชาการแสดง
"อยากให้โครงการนี้ไม่มีวันจบสิ้น มีเวลาในการเรียนเพิ่มขึ้น นักเรียนที่มาเรียนได้ความสนุกสนานและมีความรู้และการทำงานที่ดีขึ้น"
ธนวัฒน์ อินทโชติ
Saturday School Season 3-5
"เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่สำคัญที่ทำให้หนูเห็นอนาคตตัวเองมากขึ้น รู้ถึงสิ่งตัวเองชอบ ไม่ชอบ และเรียนรู้ประสบการณ์ของคนอื่นด้วย"​
ชุตินันท์ แย้มนัดดา
Saturday School Season 5
"ผมได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ได้เจอรุ่นพี่ที่ปรึกษาที่ดี ได้เจอกับเพื่อนใหม่ และยังได้ความรู้เรื่องแนวทางธุรกิจจากพี่ๆอีกด้วย"​
ธีรดนย์ อาสาคต
Community Project 6.5
"เหมือนมีพี่สาวพี่ชายมาสอน เป็นกันเอง น่ารัก ได้คำปรึกษาดีๆ มิตรภาพดีๆ เมื่อมีปัญหาอะไรก็จะช่วยกันแก้ไข รับฟังและให้กำลังใจ"​
กฤติยา ทำมา
Saturday School Season 1-5
"การเรียนที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ ทำให้อยากจะไปเรียนในทุกๆวันเสาร์ และคุ้มค่ากับความตั้งใจของฉัน"
ภาวิณี ราวียา
ภาษาอังกฤษการพูด

Our Partners

ติดต่อเรา

contact@saturday-school.org

© 2019 Saturday School Foundation. All rights reserved.